ANBI

Kantklosschool “Ieder voor Allen Wijdenes”
Bezoekadres: Dorpsweg 109A
1697 KG Schellinkhout

RSIN of fiscaal nummer: 002589709

KvK nummer: 40625332

Bestuur:

Nanne  de Kok, Voorzitter

Zimira de Heer-Mion, Secretaris

Sandy Goedhart-Vergunst, Penningmeester

Elma Verhoef, Ledenadministratie

Anita Laan-Schokker, PR

Janneke Broertjes, Algemeen bestuurslid

Magda Lubrecht, Markten


Beloningsbeleid:
De bestuursleden zijn actief als vrijwilliger en worden niet betaald. De leraressen zijn actief op basis van een arbeidsovereenkomst. Het salaris wordt jaarlijks aangepast op basis van het inflatiepercentage. Er is geen cao van toepassing.

Doelstelling:
De vereniging stelt zich ten doel de kunst van het kantklossen te beschermen en het vervaardigen en ontwikkelen te bevorderen.

Beleidsplan:
De vereniging tracht dit doel te bereiken door o.a.
– het doen van onderzoek ter vermeerdering van de kennis van de geschiedenis van het kantklossen;
– het geven van voorlichting, het onderrichten in de vervaardiging van kloskant;
– het uitgeven van publicaties;
– het samenwerken met andere instellingen met een soortgelijk doel.

Voor de inkomsten van de vereniging verwijzen wij u naar de jaarrekening. Ook voor de besteding van de inkomsten en de wijze van aanhouden van het vermogen verwijzen we u naar de jaarrekening.

Jaarrekeningen:
Klik hier om de jaarrekening van 2019 te zien.

Klik hier om de jaarrekening van 2020 te zien.

klik hier om de jaarrekening van 2021 te zien.

Klik hier om de jaarrekening van 2022 te zien.

Klik hier om de jaarrekening van 2023 te zien.


Toelichting baten en lasten: zie jaarrekening.

Bij behoefte aan nadere informatie kan contact worden opgenomen met het secretariaat van de school.


Activiteiten:
– het geven van kantkloslessen;
– demonstraties kantklossen op diverse markten, braderie├źn, Open Monumentendagen enz.