ANBI

Kantklosschool “Ieder voor Allen Wijdenes”
Bezoekadres: Dorpsweg 109A
1697 KG Schellinkhout

RSIN of fiscaal nummer: 002589709

KvK nummer: 40625332

Voorlopig bestuur:

M. J.  de Kok, voorzitter

Z. de Heer-Mion, Secretaris

S. Goedhart, Penningmeester

E. Verhoef, Ledenadministratie

A. Laan-Schokker, Publiciteit

G. Dorland – van Altena, Markten en PR

J. Broertjes, Algemeen bestuurslid

Magda, Markten

L. Vermeer, Meelopend algemeen bestuurslid

S. Groot, Meelopend algemeen bestuurslid


Beloningsbeleid:
De bestuursleden zijn actief als vrijwilliger en worden niet betaald. De leraressen zijn actief op basis van een arbeidsovereenkomst. Het salaris wordt jaarlijks aangepast op basis van het inflatiepercentage. Er is geen cao van toepassing.

Doelstelling:
De vereniging stelt zich ten doel de kunst van het kantklossen te beschermen en het vervaardigen en ontwikkelen te bevorderen.

Beleidsplan:
De vereniging tracht dit doel te bereiken door o.a.
-het doen van onderzoek ter vermeerdering van de kennis van de geschiedenis van het kantklossen;
-het geven van voorlichting, het onderrichten in de vervaardiging van kloskant;
-het uitgeven van publicaties;
-het samenwerken met andere instellingen met een soortgelijk doel.

Voor de inkomsten van de vereniging verwijzen wij u naar de jaarrekening. Ook voor de besteding van de inkomsten en de wijze van aanhouden van het vermogen verwijzen we u naar de jaarrekening. Jaarrekening 2020:

Klik hier om de jaarrekening 2020 te downloaden

Jaarrekening 2019:
Klik hier om de jaarrekening 2019 te downloaden

Jaarrekening 2018:
Klik hier om de jaarrekening 2018 te downloaden

Jaarrekening 2017:
Klik hier om de jaarrekening 2017 te downloaden

Toelichting baten en lasten: zie jaarrekening.

Bij behoefte aan nadere informatie kan contact worden opgenomen met het secretariaat van de school.


Activiteiten:
-het geven van kantkloslessen;
-demonstraties kantklossen op diverse markten, braderie├źn, Open Monumentendagen enz.