Geschiedenis

Op 25 februari 1914 werd op initiatief van Mevrouw L.P.J. de Jager Meezenbroek van Beverwijk, de Kantklosschool ‘Ieder voor allen’ te Wijdenes opgericht. De school startte met kantklos-, naai- en tekencursussen maar de nadruk lag vooral op de kantkloslessen. Na een aantal jaren werden de naai- en tekenlessen gestopt.

De school was bedoeld voor meisjes die in een agrarische omgeving leefden en die in de wintermaanden niet veel om handen hadden. Kantklostechnieken aanleren was een mooie manier om het nuttige met het aangename te verenigen.
Na een verzoek om rijkssubsidie werd deze in 1916 toegekend. De school werd toen ingedeeld bij het bijzonder lager onderwijs.

Men heeft verschillende huisvestingen gekend en heeft vaak met de beschikbare ruimte moeten woekeren, o.a. in de “Stofmolen”, in de oorlogsjaren bij Mevrouw Leeuwerik in haar huiskamer, in een toneelzaaltje, in een leegstaand schoollokaal en in de consistoriekamer van de kerk.
Na een verblijf van 28 jaren in de “Stofmolen”, werd in 1986 de kantklosschool overgeplaatst naar 2 lokalen van de openbare basisschool te Wijdenes.
In 1999 is de kantklosschool binnen de gemeente Venhuizen weer verhuisd, namelijk naar Schellinkhout waar tot volle tevredenheid onderdak werd gevonden in 2 lokalen van de “Jan Luijkenschool” aan de Dorpstraat 109A.

In de eerste jaren van de school was het onderwijs aan strakke lesvoorwaarden gebonden, vanwege de band met het nijverheidsonderwijs. Niet alle kantsoorten mochten worden vervaardigd, alleen strakke motieven waren toegestaan. In de vijftiger jaren begon dit te veranderen, de cursisten wilden ook ander werk klossen, dit werd toen toegestaan.